top of page

RÓLUNK

Az IHS Alapítvány 1997-ben alakult kizárólag karitatív, oktatási, vallásos, egészségügyi és tudományos célok érdekében. Évekig szervezeti kapcsolatban volt az amerikai International Health Services nevű szervezettel, amely nagy szerepet vállalt az IHS Alapítvány létrehozásában és működtetésében is.

Különösen fontos tevékenységének tekinti, hogy elősegítse a színvonal emelését a magyar egészségügyben, irányt mutatva annak résztvevői számára a közösségi-egészségügyi szükségletek felmérésében, majd ezt követően ezen igényeknek az orvosképzésen, a szükséges technikai háttér biztosításának elősegítésén, illetve az egészségmegőrzés (betegségmegelőzés) elősegítését szolgáló anyagi erőforrások biztosításában való közreműködésen keresztül történő közvetett és közvetlen kielégítésben.

Nagyon fontos az alapítvány számára az általános magyar lakosság körében olyan oktatási, felvilágosító munka végzése is, amely hozzájárul ahhoz, hogy az egyes személyek Jézus Krisztus követésében előre tudjanak haladni.

Az alapítvány céljainak megvalósításával a következő természetes személyeket és szervezeteket kívánja segíteni:

- Kórházakban és a járóbeteg-ellátásban működő egyházi szervezetek és azok tagjai, amelyek és akik tevékenységüket annak szentelik, hogy ezen szükségletek kielégítésének elősegítésével is terjesszék az igét.

- Egészségügyben dolgozók, akik Jézus Krisztus iránti szeretetüket ezen a módon kívánják közvetíteni.

- Olyan szervezetek, amelyek Jézus Krisztust az egészségügyi szolgálat terén végzett tevékenységükkel kívánják szolgálni.


Az alapítvány célja mindezek megvalósítása érdekében:

- Az egészségügyi ellátás és lelki szolgálat területén dolgozó szervezetek részére munkájukhoz a szakmai háttér biztosítása, szaktanácsadás.

- Az egészségügyi, szociális ellátás terén egészségügyi/gyógyászati eszközök, gyógyszerek biztosítása, valamint egészségügyi, szociális szolgáltatás, illetve ellátás.

- Vallási közösségek, egyének és szervezetek számára szaktanácsadás, amely elősegíti, hogy ezek az egészségügyi ellátás terén végzett munkájukkal közvetítsék Jézus Krisztus iránti szeretetüket.

- Olyan egészségügyi oktatási anyagok készítése, melyek az e területen működő vallásos közösségek, egyének és szervezetek segítségére lehetnek.

- Olyan konferenciák és szemináriumok szervezése, amelyek elősegítik az egészségügyi feladatokat ellátók munkáját.

- Olyan könyvek és egyéb publikációk kiadása, amelyek vallási közösségeket, természetes személyeket és szervezeteket segítenek Jézus Krisztus követésében, hitüknek a mindennapokban történő megélésében.

- Az alapítvány arra törekszik, hogy a hasonló elveket valló egyéb szervezetekkel együttműködjön és azoknak tevékenységük végzéséhez támogatást nyújtson.

A kuratórium tagjai:

Dr. Győri József (elnök)

Dr. Ferencz Péter

Dr. Gajdátsy Árpád

Dr. Győri Gábor

Dr. Palkovics Gábor

Simon András

Dr. Snyder, Robert

Dr. Ujlaki Mátyás


 

Munkatársak:
305311907_1747584725598348_614548935369403356_n.jpg
Ácsné Bencsik Irén

Alapítványi koordinátor

ihs@ihs.hu

dr. Győri József

Kuratóriumi elnök

jgyori@ihs.hu

dr. Széchey Rita

Önkéntes alapítványi munkatárs

Szívesen hallanál rólunk?
bottom of page